ทางด่วน S21 Altay-Urumqi ระยะทาง 343 กม. ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองอาเล่อไท่ และ เมืองอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง โดยมีระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตรที่ผ่านทะเลทราย

สำหรับการก่อสร้างทางด่วนที่ตัดผ่านทะเลทราย ทางจีนได้นำยางมะตอยชนิดพิเศษ มาใช้ในการรับมือกับสภาพทางภูมิศาสตร์ตามแต่ละช่วงของถนน และได้มีการควบคุมทรายที่อาจเข้ามาบนถนน โดยสร้างที่กั้นทั้งสองด้านของถนน รวมถึงการสร้างทางเดินสำหรับสัตว์ตลอดเส้นทาง

ด้วยความเร็วที่ออกแบบไว้ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าทางด่วนจะย่นระยะเวลาการเดินทางลงเหลือราว 4 ชั่วโมง